Česky / English / Deutsch / French

Přihláška

„Nové evropské talenty“ Váša Příhoda 2018
Termín: 14. – 17. 06. 2018

Velký koncertní sál Kulturního domu Slávie,
Jirsíkova 243/2, 370 01 České Budějovice, CZ

Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 2018
(vstupní poplatek se bude platit v hotovosti při zápisu)
Info: szus.zavadilka@seznam.cz